Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
europinis euròpinis 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
ežere ežerè 3b dkt.,vyr. g. vns. viet.
faktus faktùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
figūra figūrà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
filmus flmus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
finale finalè 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
formuoti formúoti vksm.,bendr.
futbolą fùtbolą 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
gabenti gabénti vksm.,bendr.
gabus gabùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
gaila gala prv.,
gaisrą gasrą 4 dkt.,vyr. g. vns. gal.
galbūt galbt dll.,
gale galè 4 dkt.,vyr. g. vns. viet.
galėdamas galdamas vksm.,pusd. vyr. g. vns.
galėjo galjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
galės gals vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
galėtų galtų vksm.,tar. n. vns. III asm.
gali gãli vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
galia galià 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
galiausiai galiáusiai prv.,aukšč. l.
galima gãlima vksm.,dlv. neveik. r. es. l. bev. g.
galimybes galimýbes 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
galimus gãlimus 3b vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. dgs. gal.
galingas galngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
galingumo galingùmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
galioja galiója vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
galios gãlios 2 dkt.,mot. g. dgs. vard.
galioti galióti vksm.,bendr.
galybę galýbę 1 dkt.,mot. g. vns. gal.
galop galóp prv.,
galutinai galutina prv.,
galutinis galutnis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
galva gálva 3 dkt.,mot. g. vns. įnag.
galvas gálvas 3 dkt.,mot. g. dgs. gal.
galvoja galvója vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
galvojo galvójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
galvoti galvóti vksm.,bendr.
gamina gamna vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
gaminant gamnant vksm.,pad. es. l.
gaminius gãminius 3b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
gamino gamno vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
gaminti gamnti vksm.,bendr.
gamintojai gamntojai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
gamyba gamýba 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
gamta gamtà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
gamtą gatą 4 dkt.,mot. g. vns. gal.
gana ganà prv.,
gandų gand 4 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
ganėtinai gantinai prv.,
garantuoti garantúoti vksm.,bendr.
garažo garãžo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
garbaus garbaũs 4 bdv.,vyr. g. vns. kilm.
garbė garb 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
garbę gabę 4 dkt.,mot. g. vns. gal.
garbingai garbngai prv.,
garbingas garbngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
garbinti gárbinti vksm.,bendr.
gardžiai gardžia prv.,
garsas gasas 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
garsėjo garsjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
garsiai gasiai prv.,
garsinti gasinti vksm.,bendr.
garsinti gársinti vksm.,bendr.
garsus garsùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
gatve gatvè 2 dkt.,mot. g. vns. įnag.
gatves gatvès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
gaudyti gáudyti vksm.,bendr.
gauja gaujà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
gauna gáuna vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
gaunamos gáunamos 3a vksm.,dlv. neveik. r. es. l. mot. g. dgs. vard.
gaus gaũs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
gausa gausà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
gausiai gaũsiai prv.,
gausybę gausýbę 1 dkt.,mot. g. vns. gal.
gausu gausù bdv.,bev. g.
gautas gáutas 3 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
gauti gáuti vksm.,bendr.
gavėjo gavjo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
gavo gãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
gavus gãvus vksm.,pad. būt. k. l.
gebėjimas gebjimas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
gėda gda 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
gegužės gegužs 3b dkt.,mot. g. vns. kilm.
gelbėti gélbėti vksm.,bendr.
gėles gėlès 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
geležinis geležnis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
gelmes gelmès 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
geltona geltonà 3 bdv.,mot. g. vns. vard.
geltona geltóna 1 bdv.,mot. g. vns. vard.
genties gentiẽs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
geranoriškai geranõriškai prv.,
gerbėjai gerbjai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
gerbiamas gebiamas 3b vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
gerbti gebti vksm.,bendr.
gėrė grė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
geresnis gerèsnis 4 bdv.,aukšt. l. vyr. g. vns. vard.
geria gẽria vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
geriausiai geriáusiai prv.,aukšč. l.
geriausius geriáusius 1 bdv.,aukšč. l. vyr. g. dgs. gal.