Lietuvių kalbos garsų ypatybės

Balsiai

Balsius tariant oro srovė nesutinka kalbos padargų sudarytų kliūčių, ji tolygi, kalbos padargai vienodai įtempti visą tarimo laiką. Vyrauja periodiniai virpesiai. Balsiai centrinė skiemens dalis, jie vieni gali sudaryti skiemenį.

Pagal liežuvio horizontalųjį judėjimą skirstomi į:

  • Priešakinės eilės balsius, kuriuos tariant, liežuvis pasislenka į burnos priekį, jo galiukas priartėja prie priešakinių dantų.

  • Užpakalinės eilės balsius, kuriuos tariant, liežuvis atsitraukia į burnos gilumą, jo galiukas atitolsta nuo priešakinių dantų.

Kintamuosius balsyno elementus sudaro du glaudžiai susiję balsiniai segmentai, riba tarp jų neryški. Šie elementai kalboje atlieka tokias pačias funkcijas kaip ir balsiai.