Lietuvių kalbos garsų ypatybės

Dvigarsiai

Dvigarsiai – dviejų to paties skiemens garsų junginys, vienijamas priegaidės. Dvigarsius galima aprašyti remiantis juos sudarančių garsų ypatybėmis.

Dvibalsius sudaro du balsiniai dėmenys.

Mišrieji dvigarsiai – skirtingos klasės (balsio ir sklandžiojo priebalsio) garsų junginys, priklausantis tam pačiam skiemeniui.