Lietuvių kalbos garsų ypatybės

Lietuvių bendrinės kalbos garsai

Šiame skyriuje susipažinsite su lietuvių kalbos garsų tarimo ypatumais, galėsite matyti animuotą kalbos padargų ir filmuotą lūpų veiklą tariant konkrečius garsus, pasiklausyti balsių kirčiuotame ir nekirčiuotame skiemenyje, priebalsių žodžio pradžioje ir viduryje, prisiminsite garsų klasifikaciją. Pavyzdžiai užrašyti įprasta rašyba ir transkribuoti tarptautinės fonetinės abėcėlės rašmenimis.