Lietuvių kalbos garsų ypatybės

Dvibalsiai

Dvibalsius sudaro du balsiniai dėmenys.

Mišrieji dvigarsiai – skirtingos klasės (balsio ir sklandžiojo priebalsio) garsų junginys, priklausantis tam pačiam skiemeniui.