Lietuvių kalbos garsų ypatybės

Priešakiniai

Balsių pakilimas nustatomas pagal vertikalųjį liežuvio judėjimą.

  • Aukštutinio pakilimo balsius tariant kuri nors liežuvio dalis aukštai pakilusi prie gomurio, jo kraštai liečia gomurį.

  • Vidutinio pakilimo balsius tariant liežuvis neaukštai pakyla, jo kraštai mažai liečia gomurį.

  • Žemutinio pakilimo balsius tariant liežuvis nepakyla ar net nusileidžia, gomurio beveik neliečia.


Balsių trukmė (kiekybė) nustatoma pagal tai, kiek laiko tariamas balsis.

  • Ilguosius balsius tariant kalbos padargai labiau nutolsta nuo neutralios padėties, labiau įtempiami ir ilgesnį laiką išlaikomi toje padėtyje.

  • Trumpuosius balsius tariant kalbos padargai mažiau nutolsta nuo neutralios padėties, ne taip įtempiami ir trumpesnį laiką išlaikomi toje padėtyje.