3.1. Užduotis

 

Raskite žodžius, kurių pirmajame skiemenyje arba vienskiemeniame žodyje yra ilgųjų balsių (žodžių su dvibalsiais ir dvigarsiais nežymėkite). 

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas