o, e tarptautiniuose žodžiuose

 

Tarptautinių žodžių kamiene balsis o dažniausiai tariamas trumpai, pavyzdžiui, telefònas, rajònas
.  Palyginkite pavyzdžius su ilguoju ir trumpuoju o: lóvą – sòfą, artójai – heròjai,  kójos – sòjos, sijõnas – balkònas

Dažnai tarptautiniuose žodžiuose tariamas trumpas kirčiuotas e,  pavyzdžiui, prèmija, poètas, stratègija

Paklausykite daugiau pavyzdžių  su trumpaisiais balsiais: diplòmas, egzòtika, emòcija, fòrumas, fòtelis, heròjus, istòrija, jòdas, kalòrija, kontròlė, kòpija, mèras, mikrofònas, mòdelis, monològas, motòras, paròdija, pomidòras, prokuròras, rajònas, žargònas; akadèmija, artèrija, barjèras, cèchas, deprèsija, etikètas, fakultètas, karamèlė, kontèkstas, kosmètika, logopèdas, manèvras, mèras, objèktas, šedèvras
, bet dóleris, milijõnas
.

Balsiai o, e tarptautiniuose žodžiuose su priebalsiais l, m, n, r gali sudaryti mišriuosius dvigarsius. Šiuose dvigarsiuose balsiai tariami trumpai, pavyzdžiui, transpòrtas, kuròrtas
.

Tarptautiniuose žodžiuose pasitaiko ir dvibalsių su trumpaisiais o, e. Tai dvibalsiai oi, ou, eu, pavyzdžiui, boikòtas, asteròidas, ras, Europà, klòunas, šòu
.

 

Prisiminkite!

Tarptautinių žodžių kamiene o ir e dažniausiai tariami kaip trumpi.