Kirčiuotų balsių a ir e trukmė

 

a, e, gavę kirtį, dažniausiai pailgėja, pavyzdžiui, nešù – nša, ratù – rãtas
. Tačiau kai kada kirčiuoti a, e išlieka trumpi:

 • žodžio gale, pavyzdžiui, rankà, rankàs, gėlè, gėlès, pasàk, arbà
  (išimtys: kasnãkt, ms)
  ;
 • nepriesaginėse bendratyse ir iš jų padarytose formose, išskyrus neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvį, pavyzdžiui, kàsti, kàsdavo, kàs, kàstų, kàsk, kàsdavęs, kàsiąs, kàstinas, kàsdamas, kàsdavus, kàsiant
  , bet kãstas
  ;
 • veiksmažodžių priešdėliuose, pavyzdžiui, àpkasa, àtkasa, nèkasa, nebèkasa, pàkasa, pràkasa, tebèkasa
  ;
 • įvardžiuotinių formų vyriškosios giminės vienaskaitos vardininko galūnėje, pavyzdžiui, mažàsis, pirmàsis
  ;
 • aukštesniojo ir aukštėlesniojo laipsnio formų priesagose, pavyzdžiui, mažèsnis, mažėlèsnis, mažèsnio, mažėlèsnio, mažèsnį, mažėlèsnį
  ;
 • įvardžiuose màno, tàvo, sàvo
  ;
 • samplaikiniuose prieveiksmiuose ir prielinksniuose, pavyzdžiui, šiàpus, anàpus
  .

 

Prisiminkite!

Kirčiuoti a, e dažniausiai tariami kaip ilgieji.