Geminata

 

Du gretimi vienodi priebalsiai vadinami geminata. Jeigu greta atsiranda du vienodi priebalsiai, paprastai tariamas tik vienas, pavyzdžiui, sseserė, pérrašė, iššóko 
. Geminatos atsiranda priešdėlio ir šaknies, dviejų šaknų sandūroje.

Jeigu du gretimi priebalsiai skiriasi tik vienu požymiu (pavyzdžiui, skardumu ar tarimo vieta), tada jie supanašėja ir tampa vienodais priebalsiais ir iš jų tariamas tik vienas, pavyzdžiui, išsùko
derinamas š pagal tarimo vietą su s ir atsiranda du gretimi ss (issùko), iš kurių tariamas tik vienas s.

Paklausykite pavyzdžių: sseserė vską pérrašė  švárraštį, užsiaugnome bùlvių, išsáugokime gatą, išsiskledęs gėls žedas, ùžsienio naujenos, skausmngas išsiskyrmas, tiesióg užsimérk, užšóko añt tvorõs, išsváidė dáiktus
.

 

Prisiminkite!

Du gretimi vienodi priebalsiai lietuvių kalboje netariami.