Skardieji ir duslieji priebalsiai

 

Lietuvių kalbos priebalsiai yra duslieji (p, t, k, s, š, c, č, f, ch) ir skardieji (b, d, g, z, ž, dz, dž, h, l, v, j, r, m, n). Duslieji priebalsiai skamba dusliai. Skardieji priebalsiai skambesni už dusliuosius. Jeigu skardžiuosius priebalsius tardami pridėtume delną prie kaklo, gerai jaustume virpėjimą. Tai balso stygos virpa.

Pagal skardumą ir duslumą kai kurie priebalsiai sudaro poras: k – g, p – b, t – d, s – z, š – ž, c – dz, č – dž, pavyzdžiui, karas – garas, padas – badas, tėtė – dėdė, sakė – zuikis, šieną – žiemą, cukrus – dzūkas, čekas –emas
.

Skardusis nuo dusliojo priebalsio skiriasi tik tuo, kad skardųjį tariant virpa ir balso stygos.

Priebalsiai l, v, j, r, m, n tariami labai panašiai kaip ir balsiai, jie visada skardūs ir neturi dusliųjų porininkų.

 

Prisiminkite!

Vieni priebalsiai skamba skardžiai (b, d, g, z, ž, dz, dž, h, l, v, j, r, m, n), kiti dusliai (p, t, k, s, š, c, č, f, ch).