Priebalsių fonetinės ypatybės

 

Tariant priebalsius labai svarbi lūpų ir liežuvio veikla. Jie kartu su kitais kalbos padargais gali sudaryti užtvarą arba ankštumą (plyšį). Oro srovė kurioje nors burnos vietoje sutinka tas kliūtis ir jas turi įveikti. Tokia priebalsių ypatybė vadinama tarimo būdu.

  • Jei oro srovė susidariusią užtvarą tarsi susprogdina, ištariami sprogstamieji priebalsiai (b, d, g, p, t, k).
  • Jei oro srovė tolygiai išpučiama pro ankštumą, tariami pučiamieji priebalsiai (s, z, š, ž, f, h, ch).
  • Priebalsių l, m, n, r, v, j tarimas primena šiek tiek balsius, nes juos tariant, oras juda sklandžiai, be didesnės trinties. Kliūtis sudaroma, bet ji ne įveikiama, o aplenkiama, randamas kitas kelias orui prasiskverbti. Tai sklandieji priebalsiai (arba balsingieji priebalsiai, sonantai).
  • Atskirą grupę sudaro priebalsiai č, c, dz, dž. Tai afrikatos. Jos susideda iš glaudžiai sutapusių sprogstamojo ir pučiamojo elementų.

Kita svarbi ypatybė, apie kurią jau kalbėjome, yra priebalsių skardumas ir duslumas. Ji priklauso nuo balso stygų.

  • Jeigu balso stygos nesusiglaudusios, nevirpa, tariame dusliuosius priebalsius (p, t, k, s, š, c, č).
  • Jeigu jos virpa, tariame skardžiuosius (b, d, g, z, ž, dz, dž, l, v, j, r, m, n).

Jau aptarėme ir dar vieną priebalsių ypatybę – minkštumą ir kietumą. Visi priebalsiai gali būti arba kietieji, arba minkštieji, išskyrus j. Tai priklauso nuo priebalsio pozicijos.

  • Prieš priešakinės eilės balsius, kitus minkštuosius priebalsius ir minkštumo ženklą vartojami minkštieji priebalsiai.
  • Prieš užpakalinės eilės balsius (jei prieš juos nėra minkštumo ženklo), prieš kitus kietuosius priebalsius ir žodžio gale vartojami kietieji priebalsiai

Minkštieji priebalsiai nuo kietųjų skiriasi liežuvio pakilimu. Jei liežuvio vidurinė dalis šiek tiek pakyla, tariami minkštieji priebalsiai, jei liežuvio vidurinė dalis papildomai nekyla – kietieji priebalsiai. 

 

Prisiminkite!

Pagal tarimo būdą (kokia kliūtis ir kaip ji įveikiama) priebalsiai skirstomi į sprogstamuosius, pučiamuosius, sklandžiuosius ir afrikatas.

Pagal balsų stygų veiklą priebalsiai skirstomi į skardžiuosius ir dusliuosius.

Pagal liežuvio vidurinės dalies pakilimą priebalsiai skirstomi į minkštuosius ir kietuosius.