Priebalsių derinimas pagal tarimo vietą

 

Labai sunku ištarti du greta vartojamus priebalsius s, z, dz, c ir š, ž, dž, č. Jie taip pat derinami. Tai derinimas pagal tarimo vietą: s, z, dz, c tariami liežuviui liečiant dantis, š, ž, dž, č – gomurio dalį už dantų. 

Šie priebalsiai irgi sudaro poras: s – š, z – ž, dz – dž, c – č.  Jeigu žodyje atsiranda du tokie priebalsiai, pirmasis prisitaiko prie tolesnio priebalsio ir tariamas jo porininkas, pavyzdžiui, rpeių, vabzdži 
rašome s, z, bet tariame š, ž.

Paklausykite daugiau pavyzdžių: patekite pavyzdži, pamišk rpeius, paglóiau kãtę, skrùzdžių tãkas, apsisáugoti nuõ vabzdži, ankiaũ susitkdavome dažniaũ
.

 

Prisiminkite!

Skaitydami tekstą balsu turime derinti priebalsius s, z, dz, c ir š, ž, dž, č pagal tarimo vietą.