Transkripcija

 

Mokslo ar mokymo reikmėms naudojamos ne įprastos abėcėlės raidės, o garsai užrašomi specialiais simboliais. Toks perrašymas, kai stengiamasi fiksuoti tarimo ypatumus, vadinamas transkripcija.

Pasaulio kalbų garsai dažniausiai užrašomi naudojantis Tarptautinės fonetikos asociacijos sudaryta abėcėle. Su ja galite susipažinti čia.

Žemiau lentelėje pateikiama visos lietuvių kalbos abėcėlės raidės ir garsyno garsai, užrašyti Tarptautinės fonetikos asociacijos abėcėle. Galite matyti, kad ne visi garsai vienodai užrašomi įprasta rašyba ir transkripcija.

Šioje lentelėje nėra kintamojo tarimo ie, uo, kurie užrašomi [iɛ], [uɔ].

Lentelėje vartojamų simbolių reikšmės:

[  ]         fonetiškai transkribuotas garsas

ː             balsių ilgumas

ʲ             minkštasis priebalsis

Transkribuojant rišlų tekstą reikia daugiau simbolių:

[  ]         fonetiškai transkribuotas žodis ar garsas, pavyzdžiui, žodis nam [nɐ²ˈmuː]

ˈ             kirtis, pavyzdžiui, [nɐ²ˈmuː]

¹ˈ            tvirtapradė priegaidė, pavyzdžiui, žodyje bártis [¹ˈbɑˑrʲtʲɪs]

²ˈ          tvirtagalė priegaidė, pavyzdžiui, [nɐ²ˈmuː]

ˑ             pusilgumas, pavyzdžiui, žodyje bártis [¹ˈbɑˑrʲtʲɪs]

 ̟             papriešakėjęs balsis (užpakalinės eilės balsiai po minkštumo ženklo i), pavyzdžiui, žodyje geriùjɛˈrjʊ̟]

 

Raidės, jų junginiai Raidės pavadinimas Garsas Raidės, jų junginiai Raidės pavadinimas Garsas
A a a [ɑː] [ɐ] J j jot [j]
Ą ą a nosinė [ɑː] K k ka [k] [kʲ]
B b [b] [bʲ] L l el [l] [lʲ]
C c [ʦ] [ʦʲ] M m em [m] [mʲ]
Ch ch cha [x] [xʲ] N n en [n] [nʲ]
Č č čė [ʧ] [ʧʲ] O o o [oː] [ɔ]
D d [d] [dʲ] P p [p] [pʲ]
Dz dz dzė [ʣ] [ʣʲ] R r er [r] [rʲ]
Dž dž džė [ʤ] [ʤʲ] S s es [s] [sʲ]
E e e [æː] [ɛ] Š š [ʃ] [ʃʲ]
Ę ę e nosinė [æː] T t [t] [tʲ]
Ė ė ė [eː] U u u [ʊ]
F f ef [f] [fʲ] Ų ų u nosinė [uː]
G g [ɡ] [ɡʲ] Ū ū u ilgoji [uː]
H h ha [ɣ] [ɣʲ] V v [ʋ] [ʋʲ]
I i i [ɪ] Z z [z] [zʲ]
Į į i nosinė [iː] Ž ž žė [ʒ] [ʒʲ]
Y y i ilgoji [iː]