Transkripcija

 

Mokslo ar mokymo reikmėms naudojamos ne įprastos abėcėlės raidės, o garsai užrašomi specialiais simboliais. Toks perrašymas, kai stengiamasi fiksuoti tarimo ypatumus, vadinamas transkripcija.

Pasaulio kalbų garsai dažniausiai užrašomi naudojantis Tarptautinės fonetikos asociacijos sudaryta abėcėle. Su ja galite susipažinti čia.

Žemiau lentelėje pateikiama visos lietuvių kalbos abėcėlės raidės ir garsyno garsai, užrašyti Tarptautinės fonetikos asociacijos abėcėle. Galite matyti, kad ne visi garsai vienodai užrašomi įprasta rašyba ir transkripcija.

Šioje lentelėje nėra kintamojo tarimo ie, uo, kurie užrašomi [iɛ], [uɔ].

Lentelėje vartojamų simbolių reikšmės:

[  ]         fonetiškai transkribuotas garsas

ː             balsių ilgumas

ʲ             minkštasis priebalsis

Transkribuojant rišlų tekstą reikia daugiau simbolių:

[  ]     

   fonetiškai transkribuotas žodis ar garsas, pavyzdžiui, žodis nam [nɐ²ˈmuː]

ˈ       

   kirtis, pavyzdžiui, [nɐ²ˈmuː]

¹ˈ

   tvirtapradė priegaidė, pavyzdžiui, žodyje bártis [¹ˈbɑˑrʲtʲɪs]

²ˈ 

   tvirtagalė priegaidė, pavyzdžiui, [nɐ²ˈmuː]

ˑ       

   pusilgumas, pavyzdžiui, žodyje bártis [¹ˈbɑˑrʲtʲɪs]

 ̟     

   papriešakėjęs balsis (užpakalinės eilės balsiai po minkštumo ženklo i), pavyzdžiui, žodyje geriùjɛˈrjʊ̟]

ǁ   

   intonacinės frazės pabaiga

ǀ     

   vidinės frazės pabaiga

↗   

   pagrindinio tono kilimas

↘ 

   pagrindinio tono kritimas

↑ 

   intensyvumo didėjimas

↓ 

   intensyvumo mažėjimas

ꜛ 

   tono šuolis aukštyn

   tono šuolis žemyn

ꜟ 

   loginis kirtis

‿ 

   žodžių šlijimas

 

Raidės, jų junginiai Raidės pavadinimas Garsas Raidės, jų junginiai Raidės pavadinimas Garsas
A a a [ɑː] [ɐ] J j jot [j]
Ą ą a nosinė [ɑː] K k ka [k] [kʲ]
B b [b] [bʲ] L l el [l] [lʲ]
C c [ʦ] [ʦʲ] M m em [m] [mʲ]
Ch ch cha [x] [xʲ] N n en [n] [nʲ]
Č č čė [ʧ] [ʧʲ] O o o [oː] [ɔ]
D d [d] [dʲ] P p [p] [pʲ]
Dz dz dzė [ʣ] [ʣʲ] R r er [r] [rʲ]
Dž dž džė [ʤ] [ʤʲ] S s es [s] [sʲ]
E e e [æː] [ɛ] Š š [ʃ] [ʃʲ]
Ę ę e nosinė [æː] T t [t] [tʲ]
Ė ė ė [eː] U u u [ʊ]
F f ef [f] [fʲ] Ų ų u nosinė [uː]
G g [ɡ] [ɡʲ] Ū ū u ilgoji [uː]
H h ha [ɣ] [ɣʲ] V v [ʋ] [ʋʲ]
I i i [ɪ] Z z [z] [zʲ]
Į į i nosinė [iː] Ž ž žė [ʒ] [ʒʲ]
Y y i ilgoji [iː]      

 

Kaip pavyzdys pateikiamas Sauliaus Čiučelio įgarsintas Antoine’o de Saint Exupéry „Mažojo princo“ 20-asis skyrius.

 

Tačiau išėjo taip, kad mažasis princas, ilgai žygiavęs per smėlį, uolas ir sniegą, pagaliau atrado kelią. O visi keliai veda pas žmones.

– Laba diena, – tarė jis.

Prieš jį buvo daržas, pilnas žydinčių rožių.

– Laba diena, – tarė rožės. 

Mažasis princas pasižiūrėjo į jas. Jos visos buvo panašios į jo gėlę. 

– Kas jūs esate? – paklausė jis suglumęs. 

– Mes rožės, – atsakė rožės. 

– A! – ištarė mažasis princas… 

Ir jis pasijuto didžiai nelaimingas. Jo gėlė jam pasakojo, kad esanti viena tokia visame pasaulyje. O štai jų yra penketas tūkstančių, visiškai tokių pat, viename darže! 

„Ji labai įširstų, – tarė jis sau, jei gautų tai pamatyti… Baisiai kosėtų ir apsimestų visai mirštanti, kad neapsijuoktų prieš mane. O aš turėčiau dėtis ją slaugąs, nes, norėdama ir mane nužeminti, ji iš tikrųjų mirtų…“ 

Paskui jis vėl tarė sau: „Maniau, kad esu toks turtingas – turiu vienintelę gėlę, o aš beturįs tik paprastą rožę. Su ja ir tais savo trimis ugnikalniais, kurių vienas galbūt jau amžinai užgesęs, esu ne kažin koks princas…“ Ir, atsigulęs į žolę, jis apsiverkė. 

 

[tɐ²ˈʧʲɛʊˑ ɪ²ˈʃʲeːjo̟ː ↗ ²ˈtɐɪˑp ↓ | kɐt‿mɐˈʒɐsʲɪs ↗ ¹ˈpʲrʲɪnʦɐs ↘ ↓ | ɪl²ˈɡɐɪˑ ʒʲiː²ˈɡʲæːʋʲæːs | ꜛpʲɛrʲ‿²ˈsʲmʲeːlʲiː | ꜛuɔˈlɐs ɪrʲ‿²ˈsʲnʲiɛɡɑː ↘ ↓ | ↗ ꜟpɐɡɐ²ˈlʲɛʊˑ | ɐt²ˈrɑːdoː ²ˈkʲæːlʲæː ↘ ↓ ‖ oː‿ʋʲɪˈsʲɪ  kʲɛ²ˈlʲɛɪˑ ↗ | ꜜ²ˈʋʲæːdɐ  pɐ‿¹ˈʒmoːnʲɛs ↘ ↓ ‖ ↑ ↗ ²ˈlɑːbɐ ꜛdʲiɛˈnɐ ↘ | ꜜ²ˈtɑːrʲeː ˈjɪs ↓ ‖ pʲrʲiɛʃʲ‿²ˈjiː ˈbʊʋoː ²ˈdɐrˑʒɐs ↓ | ↗ ꜟ¹ˈpʲɪlnɐs ↘ ¹ˈʒʲiːdʲɪnʲʧʲu̟ː ²ˈroːʒʲu̟ː ↓ ‖ ²ˈlɑːbɐ dʲiɛˈnɐ ↗ | ꜜ²ˈtɑːrʲeː ²ˈroːʒʲeːs ↓ ‖ ↗ mɐˈʒɐsʲɪs ¹ˈpʲrʲɪnʦɐs ↘ | pɐsʲɪʒʲu̟ː¹ˈrʲeːjo̟ː iː‿ˈjɛs ↗ ↓ ‖ jo̟ːs‿ˈʋʲɪsoːs ˈbʊʋoː pɐ²ˈnɑːʃʲo̟ːs | ↑ ↗ ꜟiː‿²ˈjo̟ː ²ˈɡʲeːlʲæː ↘ ↓ ‖ ꜛˈkɐsʲ‿ju̟ːs ²ˈæːsɐtʲɛ ↘ ↓ ‖ pɐ¹ˈklɑˑʊsʲeː ˈjɪs sʊˈɡlʊmʲæːs ↓ ‖ ²ˈmʲæːs ↗ ²ˈroːʒʲe̚ːs ↘ ↓ | ɐt²ˈsɑːkʲeː ²ˈroːʒʲeːs ↓ ‖ ˈɐˑ | ˈɪʃtɐrʲeː mɐˈʒɐsʲɪs ¹ˈpʲrʲɪnʦɐs ↓ ‖ ɪrʲ‿ˈjɪs ↗ ꜟpɐsʲɪˈjʊ̟toː ↘ | ↑ dʲɪ²ˈʤʲɛɪˑ nʲɛlɐɪ¹ˈmʲɪŋɡɐs ↓ ‖ ↑ ↗ ꜟ²ˈjo̟ː ɡʲeː²ˈlʲeː ↘ | jɛm‿²ˈpɑːsɐkoːjo̟ː | kɐtʲ‿²ˈæːsɐnʲtʲɪ | ʋʲiɛˈnɐ toːˈkʲɛ ʋʲɪsɐˈmʲɛ ↗ pɐ¹ˈsɑˑʊlʲiːjɛ ↘ ↓ ‖ ↗ ꜟoː‿²ˈʃtɐɪˑ ↘ | ²ˈju̟ː iːˈrɐ | ↑ ↗ ²ˈpʲɛŋʲˑkʲɛtɐs ¹ˈtuːkstɐnʲʧʲu̟ː ↘ | ↑ ↗ ꜟˈʋʲɪsʲɪʃkɐɪ ↘ toːkʲu̟ː‿ˈpɐt | ↑ ↗ ꜟʋʲiɛnɐˈmʲɛ dɐrʲˈʒʲɛ ↘ ‖ ˈjɪ lɐ²ˈbɐɪˑ iː²ˈʃʲɪrˑstuː ↓ | ²ˈtɑːrʲeː jɪs‿¹ˈsɑˑʊ | ↑ jɛɪ‿¹ˈɡɑˑʊtuː ²ˈtɐɪˑ pɐmɐ¹ˈtʲiːtʲɪ ↓ ‖ ꜟ²ˈbɐɪˑsʲɛɪ ¹ˈkoːsʲeːtuː | ɪr‿ɐpʲsʲɪˈmʲɛstuː ↗ ꜟʋʲɪ¹ˈsɑˑɪ ¹ˈmʲɪrʃtɐnʲtʲɪ ↘ | kɐtʲ‿nʲɛ.ɐpʲsʲɪ²ˈju̟ɔktuː pʲrʲiɛʃ‿mɐˈnʲɛ ‖ ↑↗ oː‿ˈɐʃ | tʊ¹ˈrʲeːʧʲɛʊ ¹ˈdʲeːtʲɪs | ²ˈjæː slɒʊ²ˈɡɑːs ↓ | ↑ ˈnʲɛs noː¹ˈrʲeːdɐmɐ ɪr‿mɐˈnʲɛ nʊ²ˈʒʲæːmʲɪnʲtʲɪ | ˈjɪ | ↗ꜟɪʃʲ‿tʲɪ²ˈkruːju̟ː ¹ˈmʲɪrtuː ↘ ↓ ‖ pɐ²ˈskʊɪˑ | jɪsʲ‿²ˈʋʲeːl ²ˈtɑːrʲeː ¹ˈsɑˑʊ ↓ ‖ mɐ²ˈnʲɛʊˑ | kɐtʲ‿ɛˈsʊ | ↗ ꜟ¹ˈtoːks tʊrʲ¹ˈtʲɪŋɡɐs ↘ ↓ | tʊˈrʲʊ̟ ↗ ꜟʋʲiɛ²ˈnʲɪnʲˑtʲɛlʲæː ²ˈɡʲeːlʲæː ↘ ↓ ‖ ↗ oː‿ˈɐʃ ↘ | bʲɛtʊ²ˈrʲiːs ↗tʲɪk ‿ˈpɐprɐstɑː↘ ²ˈroːʒʲæː ↓ ‖ ↗ sʊ‿ˈjɛ | ɪr‿²ˈtɐɪˑs ˈsɐʋoː | ↑ ꜟtʲrʲɪˈmʲɪs ↓ ʊˈɡnʲɪkɐlʲnʲɛɪs | kʊ²ˈrʲu̟ː ↑ ↗ꜟ¹ˈʋʲiɛnɐs ↘↓ ɡɐl¹ˈbuːt | ↗ jɛʊ‿ɐmʲʒʲɪ²ˈnɐɪˑ ʊʒʲ²ˈɡʲæːsʲæːs ↗ ↓| ɛˈsʊ ↗ nʲɛ‿kɐʒʲɪŋ‿¹ˈkoːks ¹ˈpʲrʲɪnʦɐs ↘ ↓ | ²ˈɪrˑ ɐʦʲɪˈɡʊlʲæːs ↗ iː‿²ˈʒoːlʲæː ‖ ↘ˈjɪs ɐpʲˈsʲɪʋʲɛrʲkʲeː ↓‖]