3.2. Užduotis

 

Raskite žodžius, kurių pirmajame skiemenyje arba vienskiemeniame žodyje yra trumpųjų balsių (žodžių su dvibalsiais ir dvigarsiais nežymėkite).

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas