3.8. Užduotis

 

Raskite žodžius,  kurie prasideda kietuoju priebalsiu. 

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas