6.2. Užduotis


Pažymėkite skiemenis su minkštuoju priebalsiu.

 

Tėvas, tetą, brolį, name, lauke, šyla, guli, katę, būti, senų.


  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas