1.9. Užduotis

 

Paklausykite ir pažymėkite balsį, kuris buvo ištartas paryškintame žodyje.

Ryte dingo ją kamavęs d-sulys. 

/

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas