1.12. Užduotis

 

Paklausykite ir pažymėkite balsį, kuris buvo ištartas paryškintame žodyje.

Visus nustebino t-rimo rezultatai. 

/

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas