1.5. Užduotis

 

Paklausykite ir pažymėkite balsį, kuris buvo ištartas paryškintame žodyje.

Susiradau darbą si-vykloje.

/

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas