12.1. Užduotis

 

Pažymėkite žodį, kuriame priebalsiai derinami pagal balso stygų veiklą.


/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas