17.2. Užduotis

 

Apibūdinkite priebalsius p, g, s, ž, m. Pasirinkite tinkamą variantą. 

 

Priebalsiai

tarimo būdas balso stygų veikla
sprogstamasis pučiamasis sklandusis afrikata duslusis skardusis
p

g

s

 

ž

m

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas