17.3. Užduotis

 

Apibūdinkite žodžio pelėdą priebalsius. Pasirinkite tinkamą variantą.

 

Priebalsiai

tarimo būdas liežuvio vidurinės dalies padėtis balso stygų veikla
sprogstamasis pučiamasis sklandusis afrikata kietasis minkštasis duslusis skardusis
p

l

d

   

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas