1. Užduotis

 

Raskite žodžius su trumpaisiais kirčiuotais skiemenimis. 

 

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas