Kartojimas (II lygis)

 

Perskaitykite Justino Marcinkevičiaus eilėraštį „Dainuoju Lietuvą“ ir atlikite užduotis.

 

Dainuoju Letuvą kaip džiaugsmą,

išaugusį iš pelenų,

kaip savo rpestį didžiausią,

kuriuo lyg viẽškeliu einu. 

 

Laukų ir pevų žalias šilkas

nuo durų slenksčio lig dangaus.

Protingos krósnies kvapas šiltas —

visai kaip artimo žmogaus. 

 

Atsidaryk man, atsiverk man

visom širdim — kaip šaltiniu,

leisk pažiūrėt į šitą versmę

gyvos kalbos, gyvų žmonių! 

 

Dar viskas gyva, viskas rėkia

kapais, muziẽjais, žaizdomis.

Imu į ranką dúonos riẽkę

ir taip kalbuosi su jumis. 

 

Kalbuos per vandenį, per dúoną,

per órą, ugnį, per medžius.

Girdžiu iš visko, kas man duota,

jus — kaip lietuviškus žodžius.