Kirčio ženklai

 

Pabrėžtasis, arba kirčiuotas, skiemuo žodynuose žymimas specialiais simboliais – kirčio ženklais. Jų yra trys. Vadiname juos pagal tai, kaip užrašome: kairinis kirčio ženklas rašomas iš kairės žemyn (`), dešininis – iš dešinės žemyn (´), riestinis užrašomas kaip bangelė (˜).

Kirčio ženklai rašomi ant kirčiuoto skiemens pagrindo (balsių, dvibalsių ir dvigarsių):

  • kairinis ir dešininis kirčio ženklas visada rašomas ant balsio arba dvibalsio ar mišriojo dvigarsio pirmojo dėmens, pavyzdžiui, ràsti, mèsti, klo, kùras, atòmas, ksnio, láibas, kálnas, lénkas
    ;
  • riestinis kirčio ženklas rašomas ant balsio arba dvibalsio ar mišriojo dvigarsio antrojo dėmens, pavyzdžiui, rstas, vikas, lakas, katas, leñktis
    .

 

Prisiminkite!

Kirčiuoti skiemenys žymimi trejopais kirčio ženklais: kairiniu, dešininiu, riestiniu.