3. Užduotis

 

Raskite žodžius su kirčiuotais tvirtapradžiais mišriaisiais dvigarsiais, kurių pirmieji dėmenys a, e. 

 

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas