4. Užduotis

 

Raskite žodžius su kirčiuotais tvirtagaliais mišriaisiais dvigarsiais. 

 

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas