2.2.2. Užduotis

 

Raskite dešininiu kirčio ženklu pažymėtus žodžius.

 

Kškio
batùkai

 

Tùri
kškis
batukùs,

Tuõj
js
pýškins
pe
laukùs.

Jõ
batùkai
ketur —

Striùku,
striùku
pagirỹ.

 

Šùnys
lója
priẽ
namų̃,

Kškiui
pškiui
neramù.

Strýkt
kiškiùkas
miškùs

I
nuspýrė
batukùs. 

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas