2.2. Užduotis

 

Paklausykite Anzelmo Matučio eilėraščio ir atlikite užduotį.  

 

Kškio batùkai

 

Tùri kškis batukùs,

Tuõj js pýškins pe laukùs.

Jõ batùkai ketur —

Striùku, striùku pagirỹ.

 

Šùnys lója priẽ namų̃,

Kškiui pškiui neramù.

Strýkt kiškiùkas  miškùs

I nuspýrė batukùs.