5.2. Užduotis

 

Martyno Vainilaičio eilėraštyje „Lakštutė“ raskite žodžius su ilgaisiais kirčiuotais vienbalsiais a, e.

 

Sidabrinę rasą

Vakaras išpylė.

Rangosi takelis

Į lakštutės pilį.

Vartelius pravėriau

Į lakštutės kiemą.

– Pasakyk, lakštute,

Ką veikei per žiemą?

– Sapnavau gegužį,

Tėviškėlę žalią.

Ir dainas dėliojau

Į dainų skrynelę.

 


  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas