4.2. Užduotis

 

Paklausykite ir pažymėkite tvirtagališkai ištartus žodžius.

nešauk /
nešauk

paklausė /
paklausė

aukštas /
aukštas

merkti /
merkti

ausiu /
ausiu

plaukim /
plaukim

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas