4.5. Užduotis

 

Bernardo Brazdžionio eilėraštyje „Raidės“ raskite žodžius su tvirtagaliais ai, au, ei, al, am, an, ar, el, em, en, er.

 

Nežinau, kaip atsitiko,

A su i labai supyko –

Skyrium a, skyrium i,

Raidės nieko sau abi,

Kai sustoja šalimai,

Tuoj ir šaukia – ai ai ai.

Nežinau, kas kaltas buvo,

A ir u draugystė griuvo –

A nuo u kol toli,

Raidės nieko sau abi,

Kai sustoja tik arčiau,

Tuoj ir loja – au au au.

Ką vargšelis aš darysiu,

Kaip diktantą parašysiu –

A be i, a be u

Pridarys man daug klaidų:

„Vaikas auga“ duos rašyt,

„Vakas aga“ reiks skaityt.

Tarė a: – Neverk, vaikuti,

Ir viena galiu aš būti.

Tarė u ir tarė i:

Būsim mes kartu abi,

Bet ką veiksi tu paskui,

Kai išeis tau – ui ui ui?

 

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas