3.3.3. Užduotis

 

Abu šio sakinio žodžiai turi trumpąjį kirčiuotą skiemenį. Raskite ir pažymėkite juos.

Penkis batus.

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas