3.3.4. Užduotis

 

Visi šio sakinio žodžiai turi trumpąjį kirčiuotą skiemenį. Raskite ir pažymėkite juos.

Jis ramus užmigo.

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas