8.1. Užduotis

 

Raskite ir pažymėkite veiksmažodžius, paklūstančius priešpaskutinio skiemens taisyklei.

gerbia – gerbiu, gerbi

skuba – skubu, skubi

neigia – neigiu, neigi

rengė – rengiau, rengei

lipo – lipau, lipai

dažo – dažiau, dažei

veda – vedu, vedi

gabena – gabenu, gabeni

garbino – garbinau, garbinai

vaikščiojo – vaikščiojau, vaikščiojai

tarė – tariau, tarei

bunda – budau, budai

neigė – neigiau, neigei

sensta – senstu, sensti

keliavo – keliavau, keliavai

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas