8.2. Užduotis

 

Raskite ir pažymėkite veiksmažodžius, paklūstančius priešpaskutinio skiemens taisyklei.

žymjo – žymėjau, žymėjai

skreja – skrieju, skrieji

mgsta – mėgstu, mėgsti

gỹja – gyju, gyji

rkia – rėkiau, rėkei

naudója – naudoju, naudoji

pỹko – pykau, pykai

vỹksta – vykstu, vyksti

plójo – plojau, plojai

grójo – grojau, grojai

liẽpia – liepiu, liepi

slpė – spėliau, slėpei

liẽčia – liečiu, lieti

tiẽsia – tiesiu, tiesi

kviẽtė – kviečiu, kvieti

šviẽčia – šviečiu, švieti

klýsta – klystu, klysti

piẽšė – piešiau, piešei

puõšia – puošiu, puoši

ruõšė – ruošiu, ruoši

čiuõžė – čiuožiau, čiuožei

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas