9.3.4. Užduotis

 

Remdamiesi nurodyta kirčiuote, pažymėkite kirčiuotą skiemenį.

tėčiu (2):

kėdes (4):
  

su mėsa (4): su

žvėris (3):

vėžiu (3):

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas