9.3.1. Užduotis

 

Remdamiesi nurodyta kirčiuote, pažymėkite kirčiuotą skiemenį.

bulves (1):

žingsniu (2):

žirgu (3):

ginklus (2): 

kumpiu (2):

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas