9.6.2. Užduotis

 

Paklausykite ir raskite žodžius, paklūstančius priešpaskutinio skiemens taisyklei.

kažkokius (1)
papuošalus (34b)

kiekvienu (3)
instrumentu (2)

vienu (3)
žodžiu (2)

kitame (4)
archyve (2)

informacine (1)
sistema (2)

pradiniu (2)
kapitalu (2)

nacionalinė (1)
valiuta (2)

diplominius (1)
darbus (3)

atominė (1)
elektrinė (2)

žieminiu (2)
paltu (1)

brūkšniniu (2)
kodu (2)

vestuvine (1)
suknele (2)

spalvines (2)
detales (2)

elektriniu (2)
grąžtu (2)

centrinius (2)
rūmus (2)

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas