11.2. Užduotis

 

Remdamiesi pagrindinėmis formomis, raskite ir pažymėkite neveikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvius, neatitraukiančius kirčio į priešdėlį.

gýdyti, gýdo, gýdė – negydomas, negydoma

gróbti, gróbia, gróbė – negrobiamas, negrobiama

mgti, mgsta, mgo – nemėgstamas, nemėgstama

reti, rẽmia, rmė – neremiamas, neremiama

stùmdyti, stùmdo, stùmdė – nestumdomas, nestumdoma

tiẽkti, tiẽkia, tiẽkė – netiekiamas, netiekiama

tiẽsti, tiẽsia, tiesė̃ – netiesiamas, netiesiama

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas