11.1. Užduotis

 

Pažymėkite veiksmažodžius, esamajame laike neatitraukiančius kirčio į priešdėlį.

Atpalaiduoja kūną;
atneša pietus;
išneša šiukšles;
nukenčia nuo nelaimės;
nutiesia kelią;
nutempia maišą;
atkelia vartus;
apkepina bulves;
suvynioja popierių;
įplaukia į jūrą;
iškelia bures;
pereina gatvę;
išvaiko paukščius;
nulekia paskui;
išsiurbia kilimą;
pasmerkia kaltuosius;
nueina į kitą pusę;
pažymi pastabą;
pertraukia kalbą;
išskiria draugus;
surenka šiukšles;
vėlai sutemsta;
suveržia diržus;
užtraukia gėdą;
uždega lempą;
pagydo ligas;
suima į rankas;
paskaito knygą;
nupiešia paveikslą;
paveja bėglį;
neišgyvena audros;
nurausta skruostai;
apsvarsto problemą.

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas