11.3. Užduotis

 

Remdamiesi pagrindinėmis formomis, raskite ir pažymėkite neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvius, neatitraukiančius kirčio į priešdėlį.

gýdyti, gýdo, gýdė – negydytas, negydyta

gróbti, gróbia, gróbė – negrobtas, negrobta

mgti, mgsta, mgo – nemėgtas, nemėgta

reti, rẽmia, rmė – neremtas, neremta

stùmdyti, stùmdo, stùmdė – nestumtas, nestumta

tiẽkti, tiẽkia, tiẽkė – netiektas, netiekta

tiẽsti, tiẽsia, tiesė̃ – netiestas, netiesta

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas