11.4. Užduotis

 

Raskite ir pažymėkite neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvius, neatitraukiančius kirčio į priešdėlį.

pradėti – pradėtas, pradėta

pateikti – pateiktas, pateikta

įsteigti – įsteigtas, įsteigta

išgirsti – išgirstas, išgirsta

nuteisti – nuteistas, nuteista

parengti – parengtas, parengta

išvengti – išvengtas, išvengta

įkvėpti – įkvėptas, įkvėpta

pakelti – pakeltas, pakelta

nukreipti – nukreiptas, nukreipta

išgerti – išgertas, išgerta

nutiesti – nutiestas, nutiesta

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas