1. Užduotis

 

Perskaitykite Justino Marcinkevičiaus „Regėjau vienąsyk“ ir  atlikite užduotis. 

 

Regėjau vienąsyk,

kaip skrido vaikas.

Prieš tai jis žaidė vienas sau,

kažką kalbėjo,

statė, įrodinėjo, ginčijosi, barės.

Staiga pašoko,

griebė baltą plunksną,

kuri styrojo įsmeigta į smėlį,

sušuko: „Jeigu taip – aš išskrendu!“

Ir ką jūs manot jis tikrai išskrido.

Visi mes išskrendame iš vaikystės.