1.5. Užduotis

 

Perskaitykite žodžius ir pažymėkite kiekvieno skiemens pagrindą.

Lė-lę, lo-vą, o-la, ky-la, by-ra, y-ra, o-žys, e-glė, u-pe-lis, e-že-ras

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas