16.2. Užduotis

 
Apibūdinkite balsius. Pasirinkite tinkamą variantą.

  ą ė u y ę i ū
 
eilė
priešakinis
užpakalinis
 
lūpų veikla
lūpinis
nelūpinis
 
 
pakilimas
aukštutinis
vidutinis
žemutinis
 
trukmė
ilgasis
trumpasis

 

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas