1.1. Užduotis

 

Paklausykite ir pažymėkite, kuris skiemuo kirčiuotas.

iškyla:
  / 
 
 kalba
  / 
 
 kuriame: 
  / 
 
 pranešime:
  / 
 
 lėlės:
  / 
 
 kasa:
  / 
 
 šalta:
  / 
 

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas