1.2. Užduotis

 

Pažymėkite kirčiuotą skiemenį.

stiklas, stiklai:
ramina, raminau:
žaliavo, žalias:
eilė, eilę:
vėsus, vėsą:
puodas, puodelis:
segtukas, segti:

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas