1.3.7. Užduotis

 

Paklausykite ir pažymėkite tinkamą žodį.

Buvo giedra, (
paskui /
paskui) apsiniaukė.

Šuo bėgo (
paskui /
paskui) Šarūną.

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas